- Komerční sdělení -aktuálně

Při povinnostech v souvislosti s BOZP se mají upravit některé lhůty

Právní úprava v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) by měla být upravena. Týká se to zejména lhůt. Vyplývá to z návrhu ministra práce Milana Krajniaka (Jsme rodina), který předložil k připomínkování. Materiál je zveřejněn na portálu Slov-lex.sk.

Podle resortu by novela zákona o BOZP měla zlepšit podnikatelské prostředí, snížit administrativní zátěž a zvýšit úroveň BOZP. V materiálu se navrhuje například upravit lhůty povinnosti opakovaného seznamování zaměstnanců, harmonizovat lhůty pro sepsání záznamu o registrovaném pracovním úrazu, upravit interval odborné praxe za účelem splnění odborné způsobilosti žadatele o vydání oprávnění na východu a vzdělávání nebo zpřecizovat lhůty aktualizačních odborných příprav.

Návrh počítá is umožněním odbornému zástupci vykonávat činnosti odborného garanta i pro jinou fyzickou či právnickou osobu. \“Navrhuje se také úprava podmínek, za kterých bude možné udržet si zdravotní způsobilost iv případě dočasné pracovní neschopnosti. Návrh zákona také upravuje povinnost nahlášení změny údajů školitelů, a to do 30 dnů,\“ dodalo ministerstvo v předkládací zprávě.

Pro zlepšení kvality BOZP resort navrhuje sjednotit a stanovit jednoznačné podmínky získání oprávnění k činnosti oprávněné právnické osoby. Rovněž navrhuje sloučit odbornou způsobilost bezpečnostního technika a autorizovaného bezpečnostního technika. Zabezpečila by se tak jednotná úroveň odbornosti. „Zároveň se navrhuje rozšíření zákazu kouření nejen na pracoviště zaměstnavatele, ale také na všechny prostory zaměstnavatele,“ dodalo ministerstvo. Připomínkování končí 18. listopadu letošního roku.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -spot_img

Redakce doporučuje

Žena

spot_img