- Komerční sdělení -aktuálně

Transformace v automobilovém průmyslu musí zahrnovat reformu vzdělávání

Transformace automobilového průmyslu si vzhledem k nadcházející změně struktury pracovních míst vyžádá další vzdělávání zaměstnanců. Odvětví v současnosti ovlivňuje automatizace a robotizace, dekarbonizace a změny v preferencích zákazníků. Tyto změny ovlivní i tvorbu a zachování pracovních míst, vyplývá z diskuse na Národním semináři aktérů v automobilovém průmyslu o spravedlivé transformaci, který organizoval Středoevropský institut pro výzkum práce (CELSI).

„V automobilovém průmyslu probíhají současně tři transformace, které mají dopad na pracovní podmínky. První je automatizace a robotizace, která sice dosud neznamenala snižování pracovních míst, ale klade zvýšené nároky na kvalifikaci zaměstnanců v obsluze technologií a robotů,“ uvedla výzkumnice CELSI Monika Martišková.

Druhou transformací je celková dekarbonizace odvětví, včetně výroby elektrických aut. Důsledkem bude podle Martiškové snížení počtu pracovních míst, protože auta na elektrický pohon jsou méně náročnější na montáž. Na druhé straně bude třeba více kvalifikovaných pracovníků. Třetí výzvou jsou změny v preferencích zákazníků a důraz na čistší formy mobility včetně veřejné a sdílené dopravy, která může v budoucnu snižovat poptávku po autech.

Stát by měl podle účastníků semináře automobilový průmysl podpořit zejména reformou vzdělávacího systému včetně celoživotního vzdělávání, podporou dekarbonizace průmyslu ve formě investiční podpory a zlepšení infrastruktury pro elektromobilitu, a také zefektivněním politiky trhu práce podporou rekvalifikací zaměstnanců a podporou předčasného důchodu.

Je ale důležité, aby do politik podporujících transformaci byli zapojeni všichni aktéři, tedy zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů. Z pohledu představitelů státní správy je důležité nastartovat motivační mechanismy, aby měli zaměstnanci vůli zapojovat se do celoživotního vzdělávání, aby byli uplatnitelní na trhu práce i po změnách v sektoru.

Na Slovensku se vyrábí zhruba jeden milion aut ročně a automobilový průmysl zaměstnává pět procent všech zaměstnanců v ekonomice. Celkově přispívá 13% k hrubému domácímu produktu (HDP) Slovenska. Podle propočtů je až 60 % nebo 67.000 zaměstnanců v autoprůmyslu ohroženo ztrátou zaměstnání v důsledku digitalizace. V souvislosti s přechodem na elektromobilitu jsou ohroženi hlavně zaměstnanci u dodavatelů komponentů pro spalovací motory, které ztratí při masivnějším přechodu význam. To může být až třetina firem v odvětví.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -spot_img

Redakce doporučuje

Žena

spot_img